اولین بانوی جستجوگر خصوصی فضا و اولین سفیرفضایی

 

انوشه انصاری رسما بعنوان یکی از اعضای اصلی پرواز سویوز (  -9 TMA)  روز 18 سپتامبر2006   ازمرکز فضایی بایکونورواقع در قزاقستان بسوی ایستگاه فضایی بین المللی

ISS ) پرواز کرد. او هم اکنون دراین ایستگاه بسر میبرد.

همراهان اودراین سفر، مایکل لوپز آلگریا فضانوردی از ناسا و کیهان نورد روسی میخاییل تورین هستند.

خانم انصاری که مدیر کل و یکی از موسسین شرکت Prodea Systems  است می گوید:

" با دست یافتن به این آرزو که از دوران کودکی در سر داشتم،امیدوارم به جوانان سراسر دنیا بطور مسلم نشان دهم که هیچ محدودیتی برای آنچه که میخواهند بدست بیاورند وجود ندارد.".

© 2006 Prodea Systems. All rights reserved.