خانواده  انصاری که به دلیل دیدگاه پیشرو و نو آورانه خود درعرصه فن آوریهای جدید کاملا شناخته شده اند، شرکت Prodea Systems  را در ماه مه سال 2006 تاسیس کردند.Prodea Systems  با توجه به توانایی خانواده انصاری در شناخت و استفاده ار ایده های استثنایی، راه حل مناسبی  را برای مدیریت دیجیتالی خانه ها یافته است.

روحیه پیشرو این گروه منجر به ابداع فن آوری شده است که  نه تنها تجربه مدیریتی دیجیتال را به شکل محسوسی تغییر خواهد داد، بلکه در سهولت استفاده و کارآیی بی نظیر است.

شرکت Prodea Systems  افتخار آن را دارد که حمایت مالی انوشه انصاری – اولین بانوی کاوشگر خصوصی فضا- را بعهده دارد.

 

برای اطلاعات بیشتر در زمینه آخرین پروژه های انوشه لطفا به Prodea Systems مراجعه فرمایید.

 

© 2006 Prodea Systems. All rights reserved.