Space Adventure که در سال 1998 تاسیس شده است، بعنوان شرکتی پیشرو در صنعت توریسم فضایی و ایجاد سرگرمیها و رویدادهای فضایی در خدمت عموم قرار دارد.

 شرکت Space Adventure با توجه به جایگاه منحصر به فرد خود در زمینه توریسم فضایی امیدوار است بتواند مرزهای فضا را به روی مردم سراسر دنیا بگشاید و امکانات بی شماری برای سرمایه گذاری و کاوش فضایی در اختیار آنان قرار دهد.

© 2006 Prodea Systems. All rights reserved.